Về việc sửa đổi các Điều khoản Sử dụng

Working Mommy Abroad có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật trang này trên trang web và quyết định khi nào các Điều khoản mới sẽ có hiệu lực. Bạn tự động chấp nhận các điều khoản đã sửa đổi nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng đã được sửa đổi. Do đó, bạn nên cập nhật Điều khoản lên phiên bản mới nhất mỗi khi bạn sử dụng trang web.

Bạn đọc của Working Mommy Abroad

Trẻ em dưới 13 tuổi không nên sử dụng trang web này vì nó dành cho độc giả từ 18 tuổi trở lên.

Quyền riêng tư

Trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi, Working Mommy Abroad giải quyết các vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân được thu thập trên trang web này và chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách đó.

Việc sử dụng thông tin và nội dung của người dùng.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm liên quan đến nội dung, tất cả thông tin, đề xuất, ý kiến, thư từ, tin nhắn, nhận xét, văn bản, đồ họa, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, dữ liệu và các tài liệu khác trên trang web này.

Thông tin của website được tổng hợp và tổng hợp từ nhiều nguồn kiến thức trực tuyến. Mặc dù Working Mommy Abroad đã cố gắng hết sức để giữ cho thông tin trong các bài viết trên trang web được cập nhật, chính xác và đầy đủ, chúng tôi không thể đảm bảo những phẩm chất này và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung nào trên trang web về tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc tính hiện tại.

Working Mommy Abroad không cung cấp bất kỳ dịch vụ y tế, tâm lý, tư vấn, pháp lý hoặc các dịch vụ khác và sự thật này được trình bày rất rõ ràng trong nội dung trên trang web.

Những nội dung này được sản xuất với mục đích rõ ràng là thúc đẩy giáo dục phổ thông. Nó không có nghĩa là tư vấn y tế hoặc dịch vụ y dược và các vấn đề về luật pháp, chính trị.

Về tình hình sức khỏe cụ thể của bạn, thông tin trên trang web không thể thay thế lời khuyên và hỗ trợ của chuyên gia từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đối với bất kỳ vấn đề sức khỏe nào và trước khi bắt đầu bất kỳ quá trình điều trị nào, hãy luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép khác.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Working Mommy Abroad từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp nào của những gì người dùng làm hoặc không làm theo thông tin trên trang web. Mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào, bao gồm cả những rủi ro liên quan đến tính chính xác, đầy đủ hoặc tiện ích của nó, đều được người dùng đánh giá và chấp nhận.

Thay đổi và tạm ngừng trang web.

Không cần thông báo cho người dùng, Working Mommy Abroad có quyền thay đổi, ngừng, hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng vận hành trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web.

Chấm dứt hiệu lực

Một trong hai bên có thể chấm dứt Điều khoản bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì bằng cách thông báo cho bên kia. Thông báo này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ghi trong thông báo hoặc vào thời điểm đề xuất. Người dùng sẽ không quay lại Trang web sau khi chấm dứt. Các điều khoản của Thỏa thuận sẽ có hiệu lực vô thời hạn với mục đích hoặc ý nghĩa được phép khi chấm dứt.